Biyokütle Rüzgar Hidroelektrik Enerji Verimliliği Güneş Hidrojen Jeotermal Ruzgar Su Instagram Twitter Linkedin fb Youtube icon-happy icon-close icon-sad icon-download icon-search icon-cloud icon-up icon-down icon-whatsapp icon-right icon-left icon-right-alternative icon-left-alternative icon-arrow-right icon-call icon-loading icon-email icon-close icon-play icon-social-instagram icon-social-facebook icon-social-youtube
İSG Politikası

İZENERJİ A.Ş. olarak, insan kaynakları ve enerji alanında stratejik hedeflerimize ulaşmak için yaptığımız tüm çalışmalarda, çalışanlarımızı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirak kuruluşu olarak geniş sorumluluk sınırlarında hizmet verdiğimiz İzmir’i en önemli değer olarak görmekteyiz. Bu bağlamda emin adımlarla büyürken tüm çalışanlarımızı, işin yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden korumak ve daha sağlıklı çalışma ortamı sağlamak için güncel mevzuatlar çerçevesinde proaktif yaklaşımlı metotlarımızı uygulayarak geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu anlayışımızı "Her Alanda İş Sağlığı ve Güvenliği" sloganı ile ifade etmekteyiz.

Sağlıklı ve Güvenli bir iş ortamı oluşturmak için;

  • Yürürlükte olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve diğer mevzuatlara göre iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için tüm yasal sorumlulukları yerine getirmeyi, bu kapsamda gelişen teknolojik şartları takip etmeyi ve uygun yöntemler geliştirmeyi,
  • Çalışanlarımızı işin yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden korumayı ve daha sağlıklı çalışma ortamı sağlamak için öncelikle tehlikeleri ortadan kaldırmayı, mümkün olmadığı durumlarda kabul edilebilir risk seviyesine ulaşmak için çalışmayı,
  • İş güvenliği bilincini artırmak amacı ile tüm çalışanlarımıza beceri ve yetkinliklerin kazandırılması, kişisel farkındalıkların arttırılması amacı ve bu kültürle davranış değişikliği oluşturması,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği koşullarını oluştururken çalışanlarımıza ve çalışan temsilcilerine danışarak uygulamalara katılımlarını sağlamayı, işbirliği ile ortaya çıkan ortak çözümleri uygulamayı, 
  • Hedeflediğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Politikalarımızın birbiriyle entegre olmasını ve çalışmalarımızın sürdürülebilirliğini,
  • Tüm çalışanlarımızla birlikte sürekli gelişerek “İş Sağlığı ve Güvenliği” alanında öncü ve lider bir kurum haline gelmeyi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ekibimiz ile her alanda Sağlıklı ve Güvenli bir iş ortamı oluşturmak için belirlediğimiz hedeflerimizi her seviyede anlaşılabilir, izlenebilir kılmayı ve sürekli geliştirme ve iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
Yaptığımız geliştirmeler hakkında detaylı bilgi almak ister misiniz?

E-Posta adresinizi bırakın ve her hafta gelişmelerden haberdar olun.

VEYA HİZMETLERİMİZİ İNCELE

*Kişisel bilgileriniz paylaşılmayacaktır.